Khoảnh khắc luôn là thứ khiến cho con người ta mãi khắc khoải, nhớ nhung đến điên dại.  Cũng được coi là dạn dày kinh nghiệm đi Mộc Châu, vậy mà chúng tôi lại bị ngây ngất đến điên dại bởi cảnh sắc hôm ấy. Buổi sáng với mùi sương sớm lạnh tê đầu mũi,